EurActiv Çalıştayında Türkiye’nin Enerji Alanındaki Rolü Tartışıldı

EurActiv Türkiye’nin GE Energy ve Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) ortaklığıyla düzenlediği “Enerji Çalıştayı” 9 Kasım 2010 tarihinde enerji sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda bölgesel kalkınma için enerji alanında AR-GE çalışmalarının artırılmasında Türkiye’nin rolü masaya yatırıldı.

23 Kasım 2010

EurActiv Türkiye tarafından, GE Enerji ve AER ortaklığıyla düzenlenen “Bölgesel Kalkınma için Enerji Alanında AR-GE Politikalarının Yaygınlaştırılmasında Türkiye’nin Rolü”  başlıklı enerji çalıştayında Türkiye’nin gelişen, dinamik enerjik enerji sektörünün Avrupa enerji politikalarındaki rolü, Türkiye’de enerji girişimlerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin rolü, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve AR-GE çalışmalarının Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar masaya yatırıldı.

EurActiv Türkiye Kurucusu ve Yayıncısı Zeynep Göğüş’ün moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda, GE Energy Türkiye Genel Müdürü Mete Maltepe, GE Energy Hizmetler Türkiye Direktörü Yavuz Aydın, AER Genel Sekreteri Klaus Klipp, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mete Şen, İstanbul Sanayi Odası Enerji Uzmanı Mürşat Özkaya, Marmara Belediyeler Birliği Danışmanı Halil Ünlü birer sunum gerçekleştirdi.

AER Genel Sekreteri Klaus Klipp, bölgelerin bürokratik nedenlerle AB fonlarından yeterince yararlanamadığını belirterek etkin bir enerji politikasına sahip olmak için bölgelere yetki verilmesi gerektiğini kaydetti. AB’nin bugün yayınlayacağı enerji stratejisi belgesinde, enerji altyapısı, verimliliği ve depolanması için 1 trilyon avroluk bütçe ayıracağını açıklayan Klip, bu miktarın kim tarafından ne şekilde finanse edileceğinin henüz bilinmediğini ve bürokratik engeller nedeniyle etkin biçimde kullanılamama riski olduğunu ifade etti.

Klipp ayrıca, “Enerji sektöründe çok sayıda faaliyet gösteren KOBİ olduğunu ve bu KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak için yerel enerji politikalarının belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa’daki en büyük bağımsız bölgeler ağı olan AER 33 ülkeden 270 bölgeyi ve 16 bölgeler arası organizasyonu bir araya getiriyor ve güvenilir enerji, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önemli çalışmalara imza atıyor.

Türkiye enerji pazarının 2000-2008  yılları arasında % 7 oranında büyüdüğünü kaydeden GE Enerji Türkiye Genel Müdürü Mete Maltepe, 2000 yılında 27 bin MW olan kurulu gücün, 2029’da 80bin MW’a ulaşmasının beklendiğini belirtti.  Türkiye’deki elektrik üretiminin %30’unun GE türbinleri tarafından sağlandığını kaydeden Maltepe, gelecekte enerji talebinin karşılanması amacıyla yenilenebilir kaynaklara yönelmek gerektiğini hatırlattı. Sektörde önemli bir yeniden yapılanmanın söz konusu olduğunu ifade eden Maltepe, serbest piyasa ekonomisine geçildiğini ancak ihtiyaç duyulan yaklaşık bin MW’lık yeni yatırım için 3-4 milyar doların gerektiğinin altını çizdi. Maltepe ayrıca, Türkiye’deki potansiyeli gören yabancı sermayenin piyasadaki gelişmelerle yakından ilgilendiğini de kaydetti.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Mete Şen, sanayici ayağı olmayan AR-GE faaliyetlerinin başarısız olacağına dikkat çekti ve Türkiye’de yatırımcıya teşvik olduğunu ancak reel sektöre ve ekipman üreticisine olmadığını belirtti. Türkiye’de esas AR-GE’nin yalnızca Aselsan tarafından yapıldığını belirten Şen, Türkiye’de AR-GE’den ziyade ÜR-GE olduğunu, yatırımcının ürün geliştimeye yönlendirildiğinin altını çizdi.

Enerji verimliliğinde başarı sağlamada yerel yönetimlere büyük rol düştüğünü kaydeden Marmara Belediyeler Birliği Danışmanı Avukat Halil Ünlü, enerji alanında belediyeler düzeyinde işbirliklerinin yapılması gerektiğini ifade etti. Ünlü, birçok sektörde olduğu gibi enerjide de merkezden yerele doğru bir düzen olduğunu bunun tersine çevrilmesi gerektiğini, belediyelere yalnızca çevre değil enerji politikalarının belirlenmesinde de yetki ve söz sahipliği verilmesi gerektiğini kaydetti.

GE Energy Hizmetler Türkiye Direktörü Yavuz Aydın ise, Türkiye’de henüz yeterince uygulama alanı bulmayan, ancak enerji verimliliğinde son yılların en önemli teknolojisi olan enerji ve bilişim teknolojileri altyapısının bir arada olduğu Akıllı Şebekeler (Smart Grids) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çalıştay’da ayrıca İstanbul Sanayi Odası’ndan enerji uzmanı Mürşat Özkaya, Türkiye’de enerji politikaları açısından hedef koyma, strateji oluşturma ve vizyon geliştirmede sorunlar olduğunu ifade etti.  Özkaya Türkiye’de enerji alanında AR-GE çalışmaları için eskiden olduğu gibi “proje var ancak kaynak yok” bahanesinin arkasına sığınamayacağını belirtirken artık hem kendi ülke şartlarına hem de uluslararası geçerliliği olan ekipmanların üretimine odaklanılması gerektiğini kaydetti. Özkaya ayrıca Türkiye’nin artık bir köprü vazifesi görmekten ziyade “merkez” olma hedefine yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi.

EurActiv Türkiye ile GE Enerji – AER ortaklığıyla gerçekleşen etkinlik, enerji sektörünün gündeminde olan konuların masaya yatırılacağı toplantılar serisinin ilki olması açısından önem taşıyor.