Etiyopya iklim değişikliği ile mücadele planını sundu

Ülke yönetimi sera gazı salımlarını azaltma hedefleri için 150 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuyor

8 Temmuz 2015

Aralık ayında Paris’te gerçekleşecek kritik iklim zirvesi öncesi Etiyopya iklim değişikliği ile mücadelede ulusal taahhütlerini BM İklim Değişikliği Sekreterya’sına iletti.

Etiyopya yönetimi tarafından iletilen plana göre ülke yönetimi 2010 yılında  150 milyon ton karbondioksit eşdeğeri (Mt CO2e) seviyesinde olan sera gazı emisyonlarını 2030 yılında 145 Mt CO2e seviyesine geriletmeyi hedefliyor.

Plandaki bilgilere göre Etiyopya iklim dostu politikalar yerine mevcut politikalarını devam ettirdiği takdirde bu salımlar yıllık 400 Mt CO2e seviyesine ulaşabilecek.

Ülke yönetimi bu hedef doğrultusunda tarım, ormancılık, enerji ve ulaşım gibi farklı alanlarda çeşitli adımlar atacak iken, aynı zamanda kadınların toplumsal konumunu yükseltecek, çocukların, yaşlıların, engelilerin ve çevresel nedenler ile mülteci durumuna düşmüş kişilerin refahını artıracak programlar da uygulayacak.

Ülke yönetimi tarafından açıklanan planda bu adımlar için 15 yıl içinde 150 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiği belirtilirken, bu rakamın kısmen yerli kaynaklar ile karşılanmak ile birlikte uluslararası finansman sağlanması yönünde de çalışmalarda bulunulacağı yer alıyor.

2013 yılı itibari ile 93,1 milyonluk nüfusa sahip olan Etiyopya’nın bu tarihteki GSMH’sı 47,53 milyar ABD doları seviyesinde bulunuyordu.

Halihazırda Etiyopya nüfusunun yüzde 76’sının elektriğe ulaşımı yok iken, nüfusun yüzde 72’si ise günlük 2 doların altında yaşıyor.

Ülkenin elektrik üretim kapasitesi 2011 yılı itibari ile 2,1 GW düzeyinde bulunurken, bunun yüzde 9,6’sını fosil yakıtlı santraller, yüzde 88,7’sini ise hidroelektrik santraller oluşturmaktaydı.

Ülkenin küresel sera gazı emisyonlarındaki payı ise yüzde 0,3 düzeyinde bulunuyor.