Etanol harmanlama tebliğinde değişiklik yapılacak

Yerli tarım ürünü harmanlamasında mahsuplaşma yapılabilecek

17 Mayıs 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde değişiklik getiren taslak çalışma yayımladı.[1]

Yayımlanan düzenleme benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş etanol harmanlamasına yönelik hükümlerde değişiklik getiriyor.

Yayımlanan taslakta ilgili tebliğin “Taslak Harmanlama yükümlülüğü” başlıklı 5’inci maddesine üçüncü fıkra olarak ilave edilen bölüm ile harmanlamada zorunlu tutulan yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içerme yükümlülüklerinin fazla veya eksik kalan miktarlarının bir sonraki takvim yılının hesaplanmasında dikkate alınarak mahsuplaşılması imkanı getiriliyor.

Bununla birlikte eksik harmanlama olduğu takdirde idari para cezası uygulanmasının, bir sonraki yılda yapılacak mahsuplaşma işlemine engel olunamayacağı hükmü de çalışmada yer alıyor.

Tebliğe eklenen Geçici Madde ile de 2022 yılı için %2 (V/V) olarak uygulanacağına hükmedilen harmanlama yükümlülük oranının, rafinerici lisansı sahipleri için kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinin toplamı üzerinden hesaplanacağı hükmü içeriyor.

Taslak çalışma 27 Mayıs 2022 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

 


[1] Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı