Eskişehir için danışma kurulu belirlendi

Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi projesinin Türkiye ayağı Eskişehir’de yütütülüyor

3 Mart 2017

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler öncülüğünde Eskişehir’deki binaların enerji verimliliği özelliğini artırmak için gerçekleştirilecek olan projenin danışma kurulunun belirlendiği bildirildi.

Açılış çalıştayı geçtiğimiz yılın Ekim ayında gerçekleştirilmiş olan çalışma Birleşmiş Milletler’in Herkes için Sürdürülebilir Enerji (Sustainable Energy for All – SE4ALL) girişimi kapsamında daha sağlıklı ve verimli binalar geliştirilmesi hedefi ile başlatılan Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi (Building Efficiency Accelerator –BEA) projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Eskişehir dünyanın farklı ülkelerinden 23 şehrin yer aldığı projeye Türkiye’den seçilen tek şehir olmuştu.

Enerji verimliliği yerel politika ve stratejilerini tasarlama ve uygulamada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılan proje kapsamında politika, uygulama ve izleme olarak üç ana başlıkta gerçekleştirilecek çalışmalar ile ana olarak enerji verimliliğini mümkün kılan bir şehir politikasının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, örnek bir pilot projenin tasarlanması ve uygulanması ile yerel yönetimin şehre örnek olması ve ilerlemenin izlenip raporlanması için bir yöntem geliştirilmesi hedefleniyor.

Projenin danışma kurulu ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak, geliştirilen stratejilere uzman görüşü sunacak ve tavsiyelerde bulunarak destek sağlayacak.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından yapılan açıklamaya göre projenin danışma kurulunda yer alacak olan kurum ve kuruluşlar şu şekilde olacak;

Danfoss
Siemens
ÇEDBİK – Çevre Dostu Binalar Derneği
UNDP – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
IBPSA TR- Bina performansı Modelleme ve Simulasyonları Derneği
TMMOB  Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMOB  Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
TMMOB  İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
TMMOB  Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
TMMOB  Şehir Plancıları Odası Eskişehir Şubesi
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
MWH
IFC-Uluslararası Finans Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (YEGM)
BEBKA -Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Anadolu Üniversitesi TTO
OsmangaziÜniversitesi
Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi
Demir Enerji