EPDK Yeşil Tarife için kurul kararı yayınladı

Görevli tedarik şirketlerinin tüketici kayıtlarını üç farklı kategoride yapmaları gerekecek

29 Temmuz 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yeşil Tarife düzenlemelerine yönelik kurul kararı yayınladı.

Kurumun 23 Temmuz 2020 tarihli kararı ile görevli tedarik şirketlerinin 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uzlaştırma hesaplarına ayrı ayrı yapılabilmesi için elektrik tüketicilerin kayıtlarının üç farklı kategoride yapılması hükmü getirildi.

Kurum tarafından yayınlanan karar şu şekilde;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 tarihli toplantısında;

1) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 1/8/2020 tarihinden itibaren, görevli tedarik şirketlerinin tüzel kişilik kayıtları esnasında;

a) Serbest olmayan tüketicilerin, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicilerin, daha önce tedarikçisini seçmiş olup tekrar görevli tedarik şirketinden düzenlenen perakende satış veya son kaynak tedarik tarifesinden enerji alan serbest tüketiciler ile serbest ve serbest olmayan tüketicilerden Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enetji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin,

b) İkili anlaşmalarla görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketicilerin,

c) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca ürettiği enerjisi satın alman lisanssız üretim tesisleri ile bunlarla ilişkilendîrilmiş tüketim tesislerinin,

uzlaştırma hesaplarının ayrı ayrı yapılabilmesini teminen üç farklı kategori olarak kayıt edilmesine,

2) 24/05/2017 tarihli ve 7095-1 sayılı Kurul Kararı ile değiştirilen 27/12/2012 tarihli ve 4209 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,

karar verilmiştir.