EPDK yeşil elektrik taslağını görüşe açtı

Düzenleme 28 Temmuz’a kadar görüşe açık olacak

1 Temmuz 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) Yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslaklarını kamuoyu görüşüne açtı.

YEK-G yönetmeliği üretilen ve tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olduğunun takip edilip kanıtlanabilmesi ile tüketicilere tedarik edilecek elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulmasını hedefliyor.

Düzenleme bunun için gerekli olan piyasanın da Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından kurulup işletilmesini öngörüyor.

 


[1] Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının görüşe açılması