EPDK yeni OHAL kararlarını açıkladı

Kurum lisanslı ve lisanssız elektrik üretim faaliyetlerine yönelik kararlar açıkladı

18 Şubat 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olağanüstü hal süresince elektrik piyasasına yönelik olarak birçok alanda bazıları afet bölgesi ile sınırlı kalmamak üzere çeşitli kararlar aldı.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul Kararlarına göre depolamalı elektrik üretim tesisi başvuruları hariç olmak üzere çeşitli yükümlülüklere ilişkin süreler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın olağanüstü hal süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın uzamış olarak değerlendirilecek, afet bölgesinde kurulması planlanan tesisler için de ilerleme raporu sunma yükümlülükleri bulunmayacak.

Lisanssız elektrik üretim alanında ise 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ile bağlantı anlaşmalarının mevcut sürelerine olağanüstü hal süresi kadar ilave verilecek.

Bununla birlikte dağıtım şirketleri bu dönem boyunca afet bölgesindeki iller için yeni lisanssız elektrik başvurusu almayacak, mevcut başvurulara ilişkin komisyon toplantıları da olağanüstü hal süresi sonuna kadar ertelenecek.

Bu illerdeki lisanssız elektrik üretim tesislerinin, lisanssız yönetmeliğinin 28’inci maddesinin 9’uncu fıkrasından muaf tutulacaklar. Böylelikle bu tesislerin olağanüstü hal dönemi süresince tüketimleri olmasa dahi şebekeye verdikleri elektrik YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak kabul edilmeyecek.

Bu illerde bulunan lisanslı elektrik üretim tesislerinin Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince bulundurması gereken teminat tutarını karşılamamaları halinde, teminat hesaplarına avans alacaklarından aktarım yapılmasına yönelik usul ve esasların ilgili hükmü bu süre boyunca uygulanmayacak.

Üretim ve tedarik şirketlerinin bu illerdeki müşterilerinin tüketim miktarlarına tekabül eden dengesizlik miktarları ilgili uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilecek.

Depremden etkilendiğini belgeleyen elektrik tüketicileri de tüm elektrik dağıtımı bölgelerinde yapacakları perakende satış sözleşmesi başvurularında olağanüstü hal süresince güvence bedeli ile kesme-bağlama bedeli ödemeyecek.

8 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan deprem felaketi dolayısı ile 10 ilde üç ay süresince olağanüstü hal ilan edilmişti. Daha sonra Elazığ da afet bölgesine dahil edilmişti.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11650, 11651, 11652, 11659, 11665, 11661-1, 11661-2, 11655 Sayılı Kararları

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği – Madde 28, Fıkra 9;

Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar – Madde 8, Fıkra 5

Bu Usul ve Esaslar kapsamında faturalarına destekleme bedeli borç tutarı yansıması öngörülen piyasa katılımcılarının bulundurduğu teminat tutarının, bulundurması gereken toplam teminat tutarını karşılamaması halinde, söz konusu eksik tutarlar varsa ilgili piyasa katılımcısının avans alacak tutarından teminat hesabına aktarılır.