EPDK: “Sulama aboneleri doğrudan dağıtım şirketi hattından enerji alabilecek”

Kurum yönetmelik değişikliği ile ilgili açıklama yayımladı

9 Eylül 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarımsal sulama abonelerinin bağlantı hattı başvurularına yönelik yapılan mevzuat değişikliği ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.[1]

Açıklamada bu abonelerin ihtiyaç duydukları enerji hatlarının geçmesi gereken alanların tarlaların veya büyük tarım bölgelerinin içinde kalması veya farklı arazilerden geçmesi nedeni ile elektriğe ulaşımda sorunlar yaşadığı hatırlatılırken, yapılan değişiklik ile bu sorunun giderildiği vurgulandı.

Açıklamaya göre mevzuat değişikliği ile sulama abonelerinin ihtiyaç duydukları ana enerji hattını dağıtım şirketlerinin yapması ve abonelerin bu hatlardan yararlanabilmesi karara bağlandı.

Bununla birlikte değişiklik ile tarımsal sulama abonelerinin başka tüketicilerin hattına bağlanma ihtiyacı ve diğer izin süreçleri ortadan kaldırılarak, abonelerin doğrudan dağıtım şirketlerinin hattından enerji alabilir hale gelmesi sağlandı.

Kurumun açıklamasında değişiklik ile mücavir alanlar dışındaki abonelerin, teknik gereklilik sağlanması halinde sadece 200 metrelik bölümün bağlantı bedelini karşılaması koşulu ile mesafeye bağlı kalmadan alçak gerilimden bağlantı görüşü verilebileceğinin de altı çizildi.

Resmî Gazete’nin 8 Eylül 2022 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarımsal faaliyetlere yönelik elektrik üretim yatırımlarının bağlantı başvurularına yönelik değişiklik yapılmıştı.[2]


[1] EPDK’dan Tarımsal Sulama Abonelerine Güzel Haber

[2] Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik