EPDK son kaynak tedarik tarifesi hakkında karar yayınladı

Tüketim miktarı ve KBK 2020 ile aynı uygulanacak

27 Ekim 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2021 yılında uygulanacak olan Son Kaynak Tedarik Tarifesi içindeki tüketim miktarları ve Kurulca Belirlenen Katsayı (KBK) hakkında kurul kararı yayınladı.

Karara göre uygulanacak olan miktar ve katsayı rakamı 2021 yılında, 2020 ile aynı kalacak.

EPDK tarafından yayınlanan karar şu şekilde;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 tarihli toplantısında; Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan tüketim miktarına ve Kurulca belirlenen katsayıya ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına,

karar verilmiştir.

MADDE 1- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/yıl, diğer tüketici gruplarına yönelik 7 milyon kWh/yıl olarak uygulanır.

MADDE 2- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ve 1.1.2019 tarihinden itibaren 1.0938 olarak uygulanmakta olan KBK 1/1/2021 2021 tarihinden itibaren de 1.0938 olarak uygulanır.

MADDE 3- Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı