EPDK iki yönetmelik taslağını görüşe açtı

Birden çok kaynak kullanacak elektrik üretim santrallerine yönelik yasal çerçeve belirlendi

31 Temmuz 2019

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’lerde değişiklik içeren taslak düzenlemeler yayınlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bugün yayınlanan duyuru ile taslak çalışmaların 23 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacağı bildirildi.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne yönelik taslak düzenleme ile elektrik mevzuata birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi, birleşik elektrik üretim tesisi, birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi, birlikte yakmalı elektrik üretim tesisi, destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi, ana kaynak, yardımcı kaynak tanımları ekleniyor ve elektrik üretim tesislerinin birden fazla kaynak kullanımlarının kapsamları belirleniyor.

Mevzuata aynı zamanda yüzer GES tanımı da ekleniyor ve baraj, gölet veya kanal gibi su yüzeyleri ile rezervuar alanlarında güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri kurulmasına yönelik çerçeve belirleniyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik içeren taslak çalışma ise Lisans Yönetmeliğine yapılan eklemeler doğrultusunda değişiklikler gerçekleştiriliyor.

EPDK duyurusuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.