EPDK Güneş ve Rüzgarda Beklenen Kararları Aldı

Yerli ve yabancı güneş enerjisi yatırımcıları tarafından uzun zamandır beklenen düzenleme EPDK tarafından sonuçlandırıldı.

10 Temmuz 2011

Yerli ve yabancı güneş enerjisi yatırımcıları tarafından uzun zamandır beklenen düzenleme EPDK tarafından sonuçlandırıldı.

EPDK’nın Cuma günü yaptığı toplantıda alınan kararlara göre güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için yapılacak yatırım başvuruları kurulu güç bakımından 50 MW ile sınırlandırılırken, başvuruların en yakın trafo merkezine göre yapılması şartı getiriliyor.

Düzenlemeye göre güneş enerjisi yatırımlarına yönelik lisans süreci şu şekilde işleyecek; Öncelikle TEİAŞ ve Enerji Bakanlığı tarafından güneş enerjisi santrallerinin bağlanacağı trafo merkezleri ile kapasiteleri ilan edilecek. Bu dönem içerisinde EPDK tarafından yayımlanacak ‘’Ölçüm Tebliği’’ çerçevesinde, yatırım yapmayı planlayan özel şirketler, açıklanan trafo merkezlerinin kapasitelerini de göz önüne alarak ilgilendikleri bölgelere yönelik belli bir süre güneş ölçümleri yaparak sonuçları ile birlikte EPDK’ya başvuracak.

Bu çalışmaların ardından lisans başvuruları için EPDK tarafından belirli bir gün ilan edilecek. Aynı bölgeye birden fazla şirketin başvurması halinde ise TEİAŞ tarafından rüzgar enerjisinde olduğu gibi yarışma düzenlenecek. Düzenlenecek yarışmada  ‘’5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’’ da belirlenen alım fiyatı üzerinden en fazla indirim vermeyi taahhüt eden şirket ilgili trafo merkezine bağlantı hakkı kazanacak.

Bununla beraber aynı düzenleme kapsamında kampüslerinde hem Ar-Ge çalışması yapmak isteyen hem de kendi elektriklerini üretmek isteyen eğitim kurumlarına kolaylık sağlanıyor. Düzenleme bu amaçlarla çalışmada bulunmak isteyen kurumlara aynı dağıtım bölgesinde olması, kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik olması ve en fazla 10 MW kurulu güç ile sınırlı olmak kaydıyla bağlı ortaklıkları vasıtası ile başvuracak eğitim kurumlarına kolaylık sağlanacak.

Düzenleme ile ilgili açıklamada bulunan EPDK Başkanı Hasan Köktaş şu şekilde konuştu;

”Bugün 1.600 megavatlara ulaşan rüzgar santralı kurulu gücünü uzun vadede 20 bin megavatlara, güneşte de sıfırdan başlayıp önce 600 megavata, sonra da çok daha büyük güçlere çıkarmak üzere sistem dizaynı yapıyoruz. Ayrıca araştırma kuruluşları ve üniversitelerde bu konularla yakından ilgileniyor. Bu düzenlemelerimiz sayesinde sistemin düzenini bozmadan, tamamen öngörülebilir bir şekilde yatırımların yapılmasını sağladık. Şirketlerin ellerinde ölçüm sonuçları olacağından yatırımın fizibıl olup olmayacağını bilecek, finansman kolaylaşacak. Böylece güneş yatırımcıları gözleri kamaşmadan, neyi, nasıl hangi sıra ile yapacaklarını, nasıl yarışacaklarını ve hangi kriterlere uymak zorunda olduklarını görerek yol alacaklar.”