EPDK elektrikli araç ve şarj altyapısı projeksiyonu yayınladı

10 yılda 4 milyondan fazla elektrikli araç satılıp, 300 binden fazla şarj noktası kurulabilecek

8 Nisan 2024

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Türkiye elektrikli araç sektörüne bir projeksiyon çalışması yayınladı.

Kurum tarafından bugün yayınlanan Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu başlıklı çalışma her iki alana yönelik düşük, orta ve yüksek senaryolara dair öngörüler içeriyor.[1]

10 yılda 4 milyondan fazla elektrikli araç satılabilecek

Çalışmaya göre halihazırda 100 bin adet civarında olan Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 2025 yılında düşük senaryoda 202.030 yüksek senaryoda ise 361.893 adet olabilecek.

Kurum 2035 yılı için ise Türkiye’de düşük senaryoda 1.779.488 adet, yüksek senaryoda ise 4.214.273 adet elektrikli araç sayısına ulaşılabileceğini öngörüyor.

Şarj noktası sayısı 350 bine yaklaşabilecek

Çalışma bugün itibariyle 7.500 civarında olan şarj noktası sayısının ise 2025’te düşük senaryoda 34.278, yüksek senaryoda ise 61.897 adede yükselebileceği öngörüsünü içeriyor.

Kurum 2035 yılı için ise ise düşük senaryoda 146.916, yüksek senaryoda ise 347.934 adet şarj noktası sayısı öngörüyor.

Elektrik üretimindeki pay %2’yi geçmeyecek

Bununla birlikte çalışmaya göre en yüksek senaryoda dahi Türkiye’deki elektrik üretiminin %2’si bu araçların şarj edilmesi için yeterli olacak.

EPDK öngörüsüne göre elektrikli araçları şarj etmek için 2030 yılında 1,69 Teravat-saat (TWh) ila 3,56 TWh, 2035 yılında ise 3,98 TWh ila 9,39 TWh aralığında elektrik talebi oluşacak.

Bu talep rakamı ise Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı’nda yer alan 2030 yılında 455,3 TWh seviyesine ulaşacak elektrik üretiminin %1’ini, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşacak üretimin %2’sini geçmeyecek.

 


[1] Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu