EPDK ek kapasite tahsis ilkelerini güncelledi

Hibrit projeler için sağlanacak 700 MW düzeyindeki kapasite için kısıt kaldırıldı

7 Eylül 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mart ayında açıkladığı rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları için 2.787 MW’lık ek kapasite tahsisine yönelik kararında güncelleme yaptı. [1]

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) duyurusuna göre Kurum 1 Eylül 2022 tarihli Kurul Kararı ile hibrit santrallere dönüştürülecek lisanslı rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerine sağlanacak ek kapasiteler için uygulanan %15 kısıtını kaldırdı.

Kurumun 3 Mart 2022 tarihli kararına göre bu projelere sağlanabilecek kapasite ana kaynağa dayalı toplam elektriksel kurulu gücün %15’ini geçemiyordu. [2]

TEİAŞ verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla bu grup projeler için sağlanabilecek kapasite 772,06 MW kalmıştı. [3]

Bununla birlikte aynı karar ile hibrit projeler için 5’inci bölgede ayrılan kapasiteden 50 MW’lık bölüm, aynı bölgede iletim seviyesinden bağlanacak 5.1.h. projeleri için aktarılacak.

Yine TEİAŞ verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla 5’inci bölgede hibrit projeler için sağlanabilecek kapasite 184,36 MW, 5.1.h. projeleri için sağlanabilecek kapasite ise 20,57 MW kalmıştı.[3]

Lisanslı hibrit projelere 1.322,82 MW tahsis edilecekti

EPDK 3 Mart 2022 tarihli Kurul Kararı ile rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklı projeler için toplamda 2.787 MW’lık ek kapasite tahsis edilmesine hükmetmişti.

TEİAŞ tarafından yapılan ilgili duyurudaki bilgilere göre;

  • Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı hibrit dönüşüm projeleri için 1.322,82 MW,

  • Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, 5.1.h. maddesi kapsamındaki iletim seviyesinden bağlanacak projeler için 680,13 MW,

  • Lisanslı rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin elektriksel güç artışı talepleri için de 784,75 MW

ek kapasite tahsisatı gerçekleştirilebilecekti.

TEİAŞ verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla açıklanan bu kapasitenin 1.409,6 MW’lık bölümünün tahsisi tamamlanmış ve tahsis edilebilecek kapasite 1.377,4 MW kalmış durumda.

Kalan kapasitenin 772,06 MW’lık bölümü hibrit projeler, 591,45 MW’lık bölümü 5.1.h projeleri ve 46,09 MW’lık bölümü güç artışı projeleri için tahsis edilecek durumdaydı.

2022 yılı için açıklanan bu ek kapasite hayata geçmeyen rüzgâr enerjisi projelerine yapılan tahsisatların iptali ile YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 yarışmalarında yapılacak tahsisatların azaltılması ile sağlanmıştı.

 


[1] Kapasite Tahsisleri Hakkında (6 Eylül 2022)

[2] Kapasite Tahsisleri Hakkında Duyuru (7 Mart 2022)

[3] Kapasite Tahsisleri Hakkında Duyuru – Ağustos 2022