EPDK doğal gaz dağıtım şirketlerinin yönetimine müdahale edebilecek

Kurum tüketicileri korumak adına çeşitli gerekçeler ile farklı tedbirler alabilecek

24 Kasım 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Taslağı” başlıklı çalışmayı kamuoyu görüşüne açtı. [1]

Yönetmeliğe göre EPDK doğal gaz tüketicilerinin korunmasını zorunlu hale getirecek olan hallerde, dağıtım şirketleri hakkında yönetime el koymadan şebeke lisansının satışına kadar çeşitli tedbirler alabilecek.

Taslak düzenlemede kurumun bu önlemleri alma gerekçesi olabilecek durumlar ise dağıtım şirketinin mali durumunun yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi, faaliyetinin gerektirdiği hizmetleri kabul edilemeyecek düzeyde mevzuat ihlalleri gerçekleştirmesi, mevzuata aykırılıkları itiyat edinmesi ile faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi olarak sıralandı.

Yönetmelikte alınabilecek tedbirler arasında dağıtım lisansı sahibi şirketin Yönetim Kurulu’nun tamamının veya bir kısmını geçici olarak değiştirme, alınabilecek tedbirlerin koordinasyonunu sağlamak üzere bir yürütme komitesi kurma, şirketin günlük rutin faaliyetlerini gözlemlemek ve verilecek başka görevleri yerine getirmek üzere dağıtım şirketi bünyesinde EPDK temsilcisi görevlendirme, lisans iptalinin gerektiği durumda ise Kurul Kararına istinaden 120 gün içinde şebeke satış ihalesine çıkma gibi eylemler sıralandı.


[1] Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Taslağı hk.