EPDK beş kurul kararı yayınladı

18 Haziran 2020 tarihli Kurul Kararları yayınlandı

25 Haziran 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Resmî Gazete’nin 25 Haziran 2020 tarihli sayısında, 18 Haziran 2020 tarihli beş ayrı kurul kararı yayınladı.

9392 sayılı Kurul Kararı “Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslar Konu üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlemesini içeriyor.

9393 sayılı Kurul Kararı Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvuruları ilişkin Usul ve Esasların EK-3, EK-4 ve EK-5 listelerinde değişiklik içeriyor.

9394 sayılı Kurul Kararı elektrik üretim yatırımlarına yönelik “Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlama Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri” esaslarında değişiklik içeriyor.

9395 sayılı Kurul Kararı elektrik enerjisi üreten tesislerin önlisans veya üretim lisanslarına derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami elektrik üretim miktarı hesaplamasında değişiklik içeriyor.

9397 sayılı Kurul Kararı ise önlisans ve üretim lisansı başvurularında sağlanması gereken sermaye yükümlülüğünün hesaplanması ile Kuruma sunulacak teminat tutarlarının belirlenmesinde kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarlarının, asgari sermaye tutarının, teminat tutarının hesaplanmasına yönelik değişiklikler içeriyor.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2020 Tarihli ve 9392, 9393, 9394, 9395, 9397 Sayılı Kararları