EPDK avans ödemesi ertelemeleri ile ilgili açıklama yayımladı

Görevli Tedarik Şirketleri 31 Ağustos’a kadar avans ödemelerini erteleyebilecekler

1 Temmuz 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu görevli tedarik şirketlerine 31 Ağustos 2022 tarihine kadar avans ödemelerini erteleme hakkı verilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kurum tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde;

Bilindiği üzere son dönemde bütün dünyada yaşanan enerji üretim maliyetlerindeki artışlar ülkemizi de etkilemiştir. Bu durum son kaynak tedarikiyle sorumlu görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) tedarik maliyetlerinin artmasına ve nihayetinde bütün tüketici gruplarının olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Ayrıca GTŞ’lerin spot elektrik piyasasındaki işlem hacminin artması sebebi ile avans ödemelerinde sorunlar yaşanabileceği bunun da piyasa yapısında bozucu etki yapabileceği tespit edilmiştir.

GTŞ’lerin günlük gerçekleşen avans ödemelerinde yaşanacak aksamaların söz konusu şirketlerin organize piyasalarda alış yönlü işlem yapamamalarına neden olabileceği, tüketiciye tedarik etmekle yükümlü oldukları elektrik enerjisini daha yüksek maliyetle satın almak zorunda kalabileceği, en önemlisi de nihai fiyatlara artış yönünde baskı oluşturabileceği değerlendirilmiştir.

Bu durumun nihai tüketicinin üzerinde olumsuz mali etkilere sebep olmasının engellenmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun dünkü toplantısında alınan kararla *“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”* kabul edilmiştir.

Bahse konu değişiklik kapsamında GTŞ’lerin avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan “nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla” bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ötelenebilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Kurul tarafından alınan diğer bir kararla da GTŞ’lerin geçici süreyle, Temmuz ve Ağustos 2022 aylarına ilişkin, avans ödemelerinin ötelenebilmesine imkan tanınmıştır. Böylelikle GTŞ’lerin nihai tüketicilere elektrik enerjisi tedarikinde görevlerini yerine getirmesindeki mali zorlukların nispeten azaltılması ve tedarik edilen enerji arzının sürekli olarak sağlanması hedeflenmektedir.

Piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri titizlikle takip eden Kurumumuz emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yaşanan küresel artışlardan tüm sektör paydaşlarının ve özellikle de tüketicilerimizin en az şekilde etkilenmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecektir.

Hak yönetmelik değişikliği ve Kurul Kararı ile verilmişti

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili düzenlemenin “Avans Ödemelerinin Yapılmaması” başlıklı 132/D maddesine aşağıdaki fıkra eklenmişti;[1]

(11) Görevli tedarik şirketleri, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında oluşturulan kategori için, Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ve Kurul tarafından belirlenen süre boyunca; 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedelleri söz konusu süre boyunca kısmen veya tamamen ödemeyebilirler. Bu kapsamda yapılmayan avans ödemelerine ilişkin olarak;

a) İlgili fatura dönemine ait bakiye tutarların ödemesi fatura son ödeme tarihine kadar gerçekleştirilir.

b) Bakiye tutarlar için temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır.

c) İlgili fatura dönemi son ödeme tarihine kadar bu maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.

Aynı gazetede yayımlanan Kurul Kararı ile de bu fıkradaki hükümlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar uygulanacağı hükmü getirilmişti.[2]

İlgili fıkrada oluşturan ve düzenlemenin 17’inci maddesinde belirtilen kategori serbest olmayan tüketicileri, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicileri, daha önce tedarikçisini seçmiş olup, tekrar görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketicileri ayrıca serbest ve serbest olmayan tüketicilerden Kanunun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicileri kapsıyor.


[1] Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2022 Tarihli 11052, Sayılı Kararı