EPDK Ar-Ge ve inovasyon için Usul ve Esaslar Taslağı yayınladı

Taslak 6 Ocak 2020’ye kadar kamuoyu görüşüne açık olacak

24 Aralık 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı yayınladı.

EPDK tarafından yapılan açıklamada 2014 yılında Kurul Kararı olarak yayınlanan ve 2015 yılında da güncellenen Ar-Ge Usul ve Esaslarının içeriğinin geliştirilmesi, yeni nesil girişimlerin desteklenmesi gibi hususlarda detaylandırılarak güncel ihtiyaçlara uygun hale getirilebilmesi için güncellenmesi gerektiği ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edildi.

Taslağa ilişkin görüş, öneri ve teklifler 6 Ocak 2020 günü mesai bitimine kadar Tarifeler Dairesi Başkanlığı’na iletilinebilecek.

Ayrıntı bilgi için; epdk.gov.tr