EPDK 2022 yılı Nihai YEK Listesini yayınladı

Bu yıl 2,42 MW’lık bölümü son kez olmak üzere 25,52 MW’lık güç destek sağlayacak

1 Ocak 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2022 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında alım ve yerli katkı desteği sağlayacak santrallerin listesini yayınladı.

Listedeki bilgilere göre 2022 yılı içinde YEKDEM’e esas güçleri toplamda 25.524,046 MWe olacak 1.034 santral alım ve yerli katkı desteklerinden yararlanacak.

Hidroelektrik sektörü 426 santral ve 11.792,977 MWe güç ile gerek sayı gerekse kurulu güç bakımından desteklerde ağırlıklı paya sahip olacak.

İkinci sırada 9.286,295 MWe güce sahip 224 rüzgâr santrali ile rüzgâr enerjisi sektörü gelecek.

Bu yıl YEKDEM’e esas güçleri 2.420,628 MWe olan 87 santral ise 10 yıllık süreyi doldurdukları için son kez alım garantisi desteği sağlayacak.

 


[1] 2022 yılı Nihai YEK Listesi Düzenlemesi Hakkında Duyuru