EPDK 2022 YEKDEM Başvuruları için duyuru yayınladı

Duyuruda başvuru sürecinde dikkate alınması gereken değişikliklerin altı çizildi

11 Eylül 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2022 yılı YEKDEM başvurularına ilişkin bir duyuru yayınladı.

Duyuruda başvuru süreci ve usulü hakkında yapılan son değişiklikler doğrultusunda hatırlatmalarda bulunuldu.,

Duyuruya göre 2022 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 30 Kasım 2021 tarihi sonuna kadar kuruma elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekiyor. İlgili mevzuat gereğince elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Bununla birlikte başvurularda 2 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 10376 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen YEKDEM başvuruları kapsamında istenen bilgiler sonucu oluşacak başvuru dilekçesi ve bilgi formuna ait formatın kullanılması gerektiğinin de altı çizildi.


[1] 2022 Yılı YEKDEM Başvurularına İlişkin Duyuru