EPDK 2021 yılı iletim ek ücretini yayınladı

EPDK Kararı’na göre binde beş oranında uygulanacak

28 Eylül 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020 yılında uygulanacak iletim ek ücretlerini belirledi

Ücretler 2021 yılında 2020’de olduğu gibi Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin iletim tarifesinin binde beşi oranında uygulanacak

24 Eylül 2019 tarih ve 9575 sayılı Kurul Kararı şu şekilde;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 tarihli toplantısında; 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1 – a) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 5 inci maddesinin 7 inci fıkrasının (h) bendi ve 10 uncu maddesinin (A) fıkrasının (e) bendi uyarınca 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin iletim tarifesinin %0,5 (binde beşi) olarak belirlenmiştir,

b) İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır ve takip eden ayın 25’ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılır.

Madde 2 – Bu Karar 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 Tarihli ve 9566-1, 9566-2, 9568, 9575 Sayılı Kararları