EPDK 2019 tahmini YEKDEM maliyetlerini açıkladı

Birim Ek Maliyet yıl ortalaması 61,32 TL/MWh olarak belirlendi

15 Aralık 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2019 yılı için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerini açıkladı.

Kurumun 6 Aralık 2018 tarihli ve 8228 sayılı Kurul Kararı ile belirlediği 2019 YEKDEM Birim Ek Maliyet yıl ortalaması 61,32 TL/MWh olacak.

Bu rakamlar aylara göre ise aşağıdaki şekilde hesaplandı;

Ocak: 45,74 TL/MWh
Şubat: 51,99 TL/MWh
Mart: 67,46 TL/MWh
Nisan: 74,30 TL/MWh
Mayıs: 69,28 TL/MWh
Haziran: 73,05 TL/MWh
Temmuz: 66,66 TL/MWh
Ağustos: 71,75 TL/MWh
Eylül: 52,60 TL/MWh
Ekim: 62,26 TL/MWh
Kasım: 52,91 TL/MWh
Aralık: 47,89 TL/MWh

Bununla birlikte açıklamada şu uyarılar da yer aldı;

  • İlan edilen rakamlar yalnızca tahmindir ve %100 doğru olması imkân dâhilinde değildir.
  • Tahminlerde esas alınan kurulu güç, üretim miktarı, tüketim miktarı dolar kuru ve PTF parametrelerindeki değişimler doğrultusunda aylık YEKDEM maliyet tahminleri gerektiğinde revize edilebilecektir.
  • YEKDEM maliyet tahminlerinin onaylanması ve kamuoyuna ilan edilmesi tedarikçilerin bu maliyetleri mükerrer olarak fiyata yansıtabilecekleri anlamına gelmediği gibi tarafların sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerini de etkilemediği değerlendirilmektedir.