Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı değerlendirmeye açıldı

Düzenleme ile sanayi kaynaklı emisyonlarının önlenmesi veya azaltılması amaçlanıyor

11 Aralık 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı’nı kamuoyu görüşüne açtı.

Düzenlemenin amacını çevrenin bütüncül olarak korunması için hava, su ve toprak kirliliğine yönelik sanayi kaynaklı emisyonları önlemek veya önlenemediği durumlarda azaltmak ve atık oluşumunu en aza indirmek için entegre kirlilik önleme ve kontrol sistemi oluşturmaya yönelik usul ve esasları düzenlemek oluşturuyor.

Taslak düzenlemeye buradan, düzenleme ile ilgili görüş işleme formuna ise buradan ulaşabilirsiniz.