“Entegre depolama sistemleri teşvik mekanizmasına dönüştü”

Partner EGS CEO’su Alper Terciyanlı Türkiye’de depolama regülasyonların sektörün ve inovasyonun önünde ilerlediğini söyledi

6 Aralık 2023

Partner EGS CEO’su Alper Terciyanlı Margün Enerji’nin Özmen-1 GES projesi için entegre depolama tesisi yatırımı için düzenlenen imza töreninde enerji depolamada teknoloji ve yasal düzenleme bağlantısı ile elektrikli araçların yaygınlaşmasına bağlı olarak depolama yatırımlarının şekillenmesine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Konuşmasında mevcut maliyet ve gelir yapılarının depolama projelerinin tek başına kısa sürede yaygınlaşmasını sağlayamayabileceğinin altını çizen Terciyanlı, buna karşın üretim ile depolamanın entegre edilmesinin ise başlı başına bir teşvik mekanizmasına dönüştüğünü savundu.

Terciyanlı bu durumun projelerin fizibilitesini çok olumlu etkileyerek yapılabilirliğini sağladığını kaydederken, Türkiye’de depolama alanında yürürlüğe giren regülasyonların, sektörün ve inovasyonun önünde gittiğini de sözlerine ekledi.

Depolama yatırımları açısından şebeke yönetiminin önemine de vurgu yapan Alper Terciyanlı, temel amacın rüzgâr ve güneş gibi kesintili kaynaklara dayalı santrallerin baz yük santral gibi çalışması olan depolama alanında, bu sistemlerin şebekenin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için doğru şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparken sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Bugün temelde bir çatı yapı oluşuyor. Altını doldurmak şu an bizlere düşüyor açıkçası, sektör paydaşlarına düşüyor. Bizler de hem firma olarak hem de içinde bulunduğumuz Enerji Depolama Sistemleri Derneği ile şu an alt mevzuatların doğru oluşması, batarya depolama teknolojilerinin daha etkin ve verimli kullanılması için yapılması gerekenlerin hep birlikte ortak akılla hayata geçilmesi konusunda aslında çalışmalar yürütüyoruz.

Ben buradan da aslında bütün sektör paydaşlarına bir çağrı yapmak istiyorum; Türkiye’nin önünde önemli bir fırsat var. Bu alanda yapılabilecek işleri eğer bugün doğru kurgularsak, ülke açısından çok önemli fırsatları içinde barındırdığını düşünüyorum. O yüzden de hep beraber bütün paydaşlarla oturup, depolama sistemlerinin yaygınlaşması ve sistemin doğru bir şekilde kurulabilmesi için gerekli bütün düzenlemeleri birlikte tartışarak ve bir ortak akıllı işleterek hayata geçirilmesini çok önemsiyorum. Biz bütün platformlarda bu çağrıyı bütün paydaşlarımıza da yapmaya çalışıyoruz ve buradan da tekrar etmiş olayım.

“Elektrik şebekesinin her yıl %5 oranında yenilenmesi gerekiyor”

Alper Terciyanlı konuşmasında Türkiye’de elektrikli araç satış rakamlarının artması ile birlikte şarj istasyonları ile depolama sistemlerinin entegre edilmesinin çok büyük önem kazanacağına da vurgu yaptı.

Türkiye’deki elektrikli araç sayısının bu yılın sonu itibariyle, beklentilerin de üstünde olarak 70 bini aşacağına dikkat çeken, 2030 için öngörülen rakamların da aşılacağını düşündüğünü söyleyen Terciyanlı, bu gelişmenin elektrik şebekesi ile olan bağlantısına dikkat çekti.

Terciyanlı konuşmasında Türkiye’nin elektrik şebekesinin ekonomik ömür itibariyle her yıl %2’sinin yenilenmesi gerektiğini, ayrıca ekonomik büyüme ile birlikte de her yıl %2 düzeyinde bir ihtiyaç oluştuğunu ifade ederken, bunun da mevcut şebekenin her yıl %4 ila 5 oranında bir yenilenme ihtiyacını ortaya çıkardığı bu oranın elektrikli araçların yaygınlaşması ile daha da artacağını söylerken, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Önümüzdeki dönemde, şebekenin kısıtlı olduğu yerlerde, şebeke ölçeğinde üretim santralleri ile entegre edilmiş depolama tesisleri kadar endüstriyel ve ticari segment olarak adlandırabileceğimiz elektrikli araç şarj istasyonları da şebekenin önemli bir parçası olacak.

Onlarla birlikte kurulacak depolama tesislerinin de aynı hızda artacağını ve büyüyeceğini düşünüyorum. Özellikle elektrik ve şarj istasyonlarına bütünleşik depolama tesislerinin şebekenin kısıtlı olduğu yerlerde hayata geçeceğini öngörüyoruz.

O yüzden de önümüzdeki dönemde Megavat, Megavat-saat ölçeğinde enerji depolama tesislerinin elektrikli ve şarj istasyonlarına entegre olacağını öngörüyoruz ve bu anlamda çalışmalar yapıyoruz.