Enerjisa’nın karlılığı geriledi

Gerilemede finansman maliyetlerindeki artış ve Son Kaynak Tedarik Tarifesi etkili oldu

8 Ağustos 2019

Enerjisa Enerji A.Ş. 2019’un ilk yarısına dair finansal verilerini içeren Faaliyet Raporu yayınladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan rapordaki bilgilere göre şirketin 2019’un ilk yarısındaki gelirleri bir yıl önceye göre 1,5 milyar TL düzeyinde artarak 9,3 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin satış maliyeti ise, düşen elektrik üretimine karşın, 1 milyar TL düzeyinde artarak 6,6 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin 2019’in ilk yarısında vergi öncesi karı, bir yıl öncenin aynı dönemine göre 40,778 milyon TL azalarak 668,471 milyon TL, net dönem karı ise 40,131 milyon TL azalarak 458,841 milyon TL olarak gerçekleşti.

Rapordaki değerlendirmelere göre şirketin kullandığı kredilerin ortalama finansman maliyetinin 2018’in ilk yarısındaki %14,6 oranından %18’e yükselmesi finansman giderlerinin bir öncekinin aynı dönemine göre 193,2 milyon TL daha fazla olmasına neden oldu.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi düzenlemesi de şirketin satışları üzerinde olumsuz etki doğurdu.

Rapora göre şirketin düzenlemeye tabi satışları 2018 yılının ilk yarısında 18,2 Teravat-saat (TWh) iken, kurumsal müşterilerin Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ile serbest segmente geçişinin etkisiyle 2019 yılının ilk yarısında %9 oranında azalarak 16,6 TWh olarak gerçekleşti.

2018 yılının ilk yarısında 1,4 TWh olarak gerçekleşen serbest segment satışı ise geçiş yapan müşterilerin bir kısmının muhafaza edilmesiyle, 2019 yılının ilk yarısında %7 oranında artarak daha yüksek kar marjıyla 1,5 TWh olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayında Enerjisa’nın Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükleri 998,170 milyon TL’den 2,422 milyar TL’ye, Uzun Vadeli Finansal Yükümlülüklerin Kısa Vadeli Kısımları ise 2,435 milyar TL’den 5,012 milyar TL’ye yükseldi.

Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükleri ise 5,765 milyar TL’den 3,674 milyar TL’ye geriledi.

Şirketin 2018 sonunda 9.734 olan çalışan sayısı 9.958’e yükselirken, 2018 yılının ilk yarısında 411 Milyon TL olarak gerçekleşen Baz Alınan Net Kârı, 2019 yılının ilk yarısında 55 milyon TL artarak 466 milyon TL olarak kaydedildi.