Enerjisa Enerji UN Global Compact imzacıları arasına katıldı

Şirket bu yıl ilk defa BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne de dahil oldu

31 Ekim 2019

Enerjisa Enerji’nin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacıları arasına katıldığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Enerjisa Enerji’nin ilk Sürdürülebilirlik Raporunu bu yıl yayınladığı ayrıca BIST Sürdürülebilir Endeksi’ne de bu yıl ilk defa dahil olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede yaklaşık 10 bin şirket, STK ve eğitim kurumunun halihazırda imzalamış olduğu, UN Global Compact tarafından belirlenen 10 İlke insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında iş dünyasının temel sorumluluklarını belirliyor.

Bu ilkeler başlıklarına göre şu şekilde;

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.