”Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok boyutlu politika sürdürülüyor’’

Enerji Bakanı Taner Yıldız Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin yazılı soru önergesi cevapladı

3 Ocak 2014

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 yılları arasında Türkiye’nin elektrik talebi, ithalatı ve ihracatı alanındaki gelişmeler ile bu dönemde Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlığının azaltılması adına yürütülen çalışmalar ve hangi aşamada olduklarına yönelik yazılı sorulu önergesini cevapladı.

Bakan Yıldız yazılı olarak verdiği cevapta Türkiye’nin yıllık elektrik enerjisi talebinin 2002 yılında 132.553 GWh iken 2012 yılında 242.370 GWh seviyesine yükseldiği bilgisini verdi. Bakan Yıldız tarafından verilen bilgilere göre ayrıca aynı dönemde Türkiye’nin elektrik enerjisi ithalatı 3.588 GWh’den 5.827 GWh’ye, ihracatı ise 435 GWh’den 2.953 GWh seviyesine yükseldi.

Açıklamasında enerji alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması için çok boyutlu bir enerji politikası sürdürüldüğünü söyleyen Taner Yıldız, bu politikanın ana eksenini yerli kaynaklara öncelik vermek sureti ile kaynak çeşitliliği sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artırmak ve enerji verimliliği sağlamak gibi konuların oluşturduğunu kaydetti.

Enerji Bakanı Yıldız cevabında Türkiye’nin kömür kaynaklarını etkin şekilde kullanması için 2.844 MW kurulu güçte yerli linyit yakıtlı termik santral kurulmasının planlandığını söylerken Türkiye’nin bu kaynaktan elektrik enerjisi üretim potansiyelin yaklaşık olarak 22.000 MW olduğu ve bu kapasitenin devreye alınması birlikte takribi olarak 14 milyar ABD doları karşılığı olan 30 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş olacağını ifade etti. Bakan Yıldız 2007 yılında başlatılan Türkiye’nin kaya gazı potansiyelinin belirlenmesi çalışmalarının da aralıksız sürdürülmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Yenilenebilir enerji alanındaki gelişmelerden de bahseden Bakan Taner Yıldız Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin hayata geçirilmesi için üretimi teşvik edici ve üreticiyi cesaretlendirici yasal düzenlemelerin yapıldığını, bu çerçevede 6094 sayılı kanun kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretime fiyat desteği sağlandığını ayrıca yasal düzenlemeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan tesislerde yurt içinde üretilmiş ekipman kullanıldığı takdirde 0.4 ile 3.5 dolar-sent arasında ilave destek sağlandığı bilgilerini verdi.

Bakan Yıldız bununla birlikte 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimi içindeki payının yüzde 30’a çıkarılması, rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 20 GW’a yükseltilmesi ile 600 MW olarak öngörülen jeotermal enerji kapasitesinin tamamının devreye alınması hedeflerinin bulunduğunu kaydetti.

Enerji verimliliğini enerji alanında dışa olan bağımlılığın azaltılmasında önemli rol oynayacak bir konu olarak niteleyen Bakan Yıldız, enerji üretiminde verimliliği artırmak amacı ile kamuya ait termik ve hidrolik santrallerine ait verim değerlerinin hesaplandığı, 2005 yılından beri yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile birlikte halihazırda 7.9 milyar kWh üretim artışı sağlandığını, toplamda ise 13.9 milyar kWh üretim artışı gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Nükleer enerji alanındaki çalışmalardan da bahseden Bakan Yıldız Akkuyu nükleer enerji santralinin ilk ünitesinin 2019 yılında devreye alınması ile nükleer enerjinin arz kaynakları arasına dahil edilerek artan elektrik talebinin karşılanması ve ithal yakıtlara bağımlılıktan kaynaklı risklerin azaltılması söz konusu olacağını ifade etti.