Enerjide Ar-Ge Çalıştayı yapıldı

Etkinlik bu yıl üçüncü kez düzenlendi

20 Aralık 2017

EPDK koordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) işbirliğiyle bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’, 19 Aralık Salı günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğü ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ve Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin yeni piyasadaki rolü ve Ar-Ge öncelikleri masaya yatırıldı.

Sektörden yaklaşık 400 profesyonel ve akademisyenin gün boyunca paneller ve ikili görüşmelerde bir araya geldiği çalıştayda, enerji sektöründe Ar-Ge faaliyetleri üzerine bilgi paylaşımında bulunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı.

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez açılış konuşmasında şunları söyledi: “Milli enerji ve maden stratejimizde, YEKA ihale modelindeki en önemli parça yerlilik. Ve bu yerliliğe eklenen yerli Ar-Ge projeleri. Ar-Ge ülkemizde son yıllarda devletimiz teşvikiyle eskiye nazaran oldukça ileri bir seviyeye geldi. 2000’li yıllarda hatta öncesinde Ar-Ge’ye harcanan para toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızın 10 bin de 4’ü idi. Uzun yıllar hiç olmazsa %1’e ulaşalım dendi ve geçtiğimiz yıl %’1’e yaklaştık. Ama sektör olarak %1’e yaklaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Her ne kadar elektrik ve gaz dağıtım şirketlerimizin Ar-Ge’ye ayıracakları bütçe, işletme giderleri bütçesinin %1’i kadar demiş olsak da bu alanlar dünyaya bakıldığında toplam GSYİH’ye kıyasla yapılıyor.” Ar-Ge konusunda üniversiteler ile iş birliğinin önemine değinen Dönmez sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitelerde Ar-Ge’de en çok odaklanılan konunun güneş ve rüzgar olduğuna şahit olduk. Bu kaynakların ardından verimlilik alanında da birçok üniversitenin çalıştığını, daha sonra pil ve elektrikli araçlar ile ilgili konulara önem verildiğini gözlemledik. Bizim yaptığımız ankette 244 milyon TL’lik bir harcama incelenmiş durumda. Üniversiteler özelinde tam olarak ayrıştırılamasa da en çok harcama 80 milyon TL üzerinde bir Ar-Ge harcaması ile güneşte yapılmış. Rüzgarda 40 milyon TL civarında Ar-Ge yapılmış. Pil teknolojilerinde de (elektrikli araçları da dahil ederek), 30 milyon TL civarında bir harcama gözüküyor.”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz çalıştayda yaptığı konuşmasında şöyle konuştu:

“Türkiye büyüdükçe doğal gaz ve elektrik kullanımı da doğru orantılı olarak artıyor. Ülkemizin gelişmesi ile birlikte elektrik ve doğal gaz şebekesinin daha iyi bir seviyeye ulaşması -yani büyürken gelişmesi, gelişirken de etkin bir sisteme dönüşmesini- sağlayabileceğimize inanıyorum. Elektrik ve doğalgaz dağıtım sistemimizin altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, yerlilik oranının artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi gibi hedefler doğrultusunda Kurum olarak elektrik ve doğal gaz iletim ve dağıtım şirketlerine Ar-Ge bütçeleri tahsis ettik. 2014 yılından itibaren Ar-Ge başvurularından Kurumumuz Ar-Ge Komisyonu tarafından kabul edilen ve tamamlanan projelere bakıldığında bu hedefler doğrultusunda çok yol aldığımızı söyleyebilirim. Kurum olarak bugüne kadar elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin sunduğu 369 projeden 137’sini kabul ettik ve 32 tanesi sonuçlandı. Kurumumuzca 2014 yılından bugüne kadar kabul edilen tüm projelerin yaklaşık maliyeti 111 milyon liraya ulaştı.”

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen:

“Elektrik dağıtım sektörü olarak müşterilerimizin sürdürülebilir memnuniyetinden emin olmak adına teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanmak için Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda 2011 yıından beri sektör olarak yaklaşık 120 Milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı ile 32 Ar-Ge projesini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz tarife dönemi içinse teknoloji yatırımlarına ayırdığımız 20 Milyar TL’lik yatırımın 203 Milyon TL’sini Ar-Ge’ye yatırımları oluşturuyor.” ELDER olarak Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazanmış olan iki proje yürüttüklerini belirten Çeçen, “Bu yıl sonunda tamamlanacak olan Smarter EMC2 projesi ile mevcut elektrik şebesine yenilenebilir enerji kaynaklarını teknolojiyi kullanarak entegre ederken, 2019’da tamamlanacak olan PeakApp projesi ile tüketicilerin mobil uygulama üzerinden elektrik tüketimlerini takip etmelerine imkan vererek enerji tasarrufuna teşvik etmiş olacağız. ELDER olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzde hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırma yönünde şirketlerimiz arasında sinerji sağlamaya; toplumumuza, ülkemize sunduğumuz toplumsal, milli ve ekonomik faydayı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan çalıştayın açılış konuşmasında doğal gaz dağıtım sektöründeki yatırımlara ve Ar- Ge çalışmalarına değindi. Arslan yatırımlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Doğal gaz dağıtım sektörünün bugüne kadarki toplam yatırımı yaklaşık 27 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017-2021 yılları arasındaki 5 yıllık sürede yaklaşık olarak 6 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün şebeke uzunluğu olarak her yıl yaklaşık yüzde 8 oranında bir büyüme oranı var. Bu yatırımlar sayesinde 222 yeni ilçemiz doğal gaza kavuşmuş olacak. Doğal gaz abone sayımız 2017 yılı sonu itibariyle 13,2 milyona ulaştı. Dağıtım şebekeleri 55 milyon vatandaşımıza ulaştı. 45 milyon vatandaşımız doğal gaz konforundan faydalanıyor.”

Arslan konuşmasına şöyle devam etti: “2014 yılından bugüne elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinden EPDK’ya 369 AR-GE projesi sunulmuş ve bu projelerin 137 tanesi kabul edilmiştir. Bu projelerin 19’u doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından hazırlanmış olup 118 tanesi elektrik dağıtım şirketlerince hazırlanmıştır. Son üç yılda elektrik ve doğal gaz sektöründe hizmet kalitesinin arttırılıp teknolojilerin geliştirilmesi için yürütülen AR-Ge projelerinin bütçeleri 111,3 milyon lirayı buldu. Doğal gaz sektörü içerisinde kabul gören projeler için ayrılan bütçe 8 milyon 590 bin TL civarındadır. Doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet yapan 72 doğal gaz dağıtım şirketimiz var. Sektör olarak yıllık yaklaşık 2018 yılı için 12 milyon TL tutarında bir Ar-Ge bütçemiz var.”