“Enerji verimliliğinde tüm binaları kapsayan düzenlemelere ihtiyaç var”

İZODER açıklamasında enerji verimliliği hedeflerinde tüm binaların kapsanması gerektiği söylendi

21 Şubat 2022

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu açıklamadaki değerlendirmesinde bakanlığın “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçişe yönelik attığı adımları yakından takip ettiklerini belirtti.

Eruslu açıklamasının devamında tüm binaları kapsayan ve enerji verimliliğinde %20’den çok daha fazla iyileştirme hedefleyen, daha kararlı ve etkili adımlar atılmasının şart olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamasında Türkiye’nin 2020 yılı toplam enerji tüketiminin %33 gibi büyük bir payının binalarda gerçekleştiğine dikkat çeken Emrullah Eruslu şunları kaydetti;

Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım atılarak enerji limitleri düşürülürken, ülkemizde 2008 yılında tanımlanmış enerji limitleri kullanılmaktadır.

AB’nde 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır enerjili olarak üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor.

Birçok gelişmiş ülkede binalar ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ülkemizde ise halen bina enerji tüketimi 120-150 kW (birim metrekare/yıl) seviyesinde.

Yönetmelik revizyonu ile kapsama giren toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan sınırlı sayıdaki yapılarda enerji tüketimini 100-120 kW seviyesine çekmiş olacağız. Kapsam dışındaki binalar ise 120-150kW mertebelerinde enerji tüketmeye devam edecek.

Özetle hala enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Bir an önce Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimiz ve U değerlerimiz bu revizyonla birlikte gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmeliyiz.

Binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan enerjide israfın önüne geçmemizin hem toplum hem ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıdığını her fırsatta vurguluyoruz. Dernek olarak hayata geçirdiğimiz ‘Tek yol U dönüşü’ kampanyamızla da U değerlerinin (ısı geçirgenlik oranı) ülke genelinde iyileştirilmesi konusunda yoğun bir gayret sarf ediyoruz.

“Kullanılacak yalıtım malzemesi kalınlıkları artacak”

İZODER Başkanı Eruslu düzenleme ile halen “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması, ile bina projelerinin ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da bir miktar artışı beraberinde getireceğinin altını çizdi.

Eruslu bakanlık tarafından yayınlanan rehberin dikkate alındığında karar sonrası cephelerdeki asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıklarının İstanbul’da 5 cm’den 8 cm’ye, Ankara’da ise 6 cm’den 9 cm’ye, çatılarda kalınlıkların İstanbul’da 10 cm’den 14 cm’ye, Ankara’da ise 12 cm’den 18 cm’ye, döşemelerdeki kalınlık artışlarının da Ankara’da 7 cm’den 9 cm’ye, İstanbul’da 5 cm’den 7 cm’ye çıkacağına dikkat çekti.[1]

Bununla birlikte kaplamalı yalıtım camı üniteleri ile ısı yalıtım değerleri iyileştirilmiş pencerelerin kullanımı da artacak.

 


[1] Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) için Rehber Kitap