Enerji Verimliliği Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

”Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

28 Ekim 2011

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ”Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversite, meslek odaları ve enerji verimliliğine yönelik danışmanlık hizmeti veren şirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji yönetimi uygulamalarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri, etüt ve projelerin desteklenmesi, açık alan aydınlatmalarında biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmeliğin getirdiği önemli düzenlemeler şu şekilde;

– Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve iirketleri yetkilendirebilmeleri için Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu onayı ile yetki belgesi verebilecek.

-Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasında enerji yöneticisi sertifikasına sahip olmak kaydı ile enerji yöneticisi olarak görevlendirecek.- Toplam inşaat alanı en az 20 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar, hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, enerji yöneticisi görevlendirebilecek.

– Buzdolabı ve klimalar için enerji etiket sınıfının A üzeri olduğunu, elektrik motorları için verim değerinin EN 60034-30 standardında 50 Hz ve 60 Hz için yer alan süper verim grubu olan IE3 için tanımlanmış nominal sınırların üzerinde olduğunu gösteren belgelerle EİEİ Genel Müdürlüğüne isteğe bağlı olarak başvuran tüzel kişiler ile endüstriyel işletmelere, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde enerji verimliliği (ENVER) etiketi verilecek.

– Yol aydınlatmalarında şehir içi yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatmalarının tamamında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar kullanılacak.- Park ve bahçe aydınlatması amaçlı aydınlatma sistemlerinde yüksek basınçlı civa buharlı ve/veya kompakt floresan lambaları kullanılacak.- Fosil yakıtlar ile çalışan elektrik üretim tesislerinde lisans verilmesinde aranacak asgari şartlar arasında kullanılmak üzere, santralın tam yükte işletme koşullarında yakıtın alt ısıl değeri temel alınarak bulunan net çevrim değerleri, santral tiplerine bağlı olarak, her yıl Ocak ayında Enerji Bakanlığı’nca tebliğ olarak yayımlanacak.

– Kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımı 2023 yılında 2010 yılına kıyasla en az yüzde 20 oranında düşürülecek.