Enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm yatırımları için kredi kefaleti sağlanacak

KGF yatırım tutarının %70’ine kadar kefalet sağlayabilecek

13 Kasım 2023

Enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm yatırımları için Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından destek sağlanacak.

KGF tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirilen “Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi” ile enerji verimliliğini ve yeşil dönüşümü amaçlayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarının finanse edilmesi amaçlanıyor.[1]

Açıklamaya göre bu kapsamdaki yatırımlar için KOBİ ölçeğindeki işletmelerin 20 milyon TL’ye kadar olan yatırımlarına %80, KOBİ dışı işletmelerin ise 50 milyon TL’ye kadar olan yatırımlarına %75 oranında kefalet sağlanacak.

Kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı, işletmenin planladığı/taahhüt ettiği yatırım tutarının %70’i ile sınırlı olacak.

Yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yapılması durumunda ise kullanılabilecek kredi tutarı YTB’de yer alan yatırım tutarının %70’ini aşamayacak.

Başvurularda Çevre Etiketi almış veya başvurmuş firmalarla bununla ilgili belgeyi kredi kuruluşuna ibraz etmesi gerekecek.

Çevre Etiketi almamış veya başvuru yapmamış firmalar için ise projenin olumlu çevresel etki sağladığının kontrolünü teminen çevre etiketi yönetmeliğindeki genel çerçeve referans alınabilecek.

Enerji performans sözleşmeleri kapsamında kullandırılacak kredilerde ise ilgili mevzuat kapsamında imzalanmış sözleşmenin kredi veren sunulması şart olacak.

Bununla birlikte destekten yararlanacak işletmelerin , kredi kullandıkları tarihten itibaren 2 yıl süreyle istihdam azaltmayacaklarına dair taahhüt vermesi gerekecek.


[1] Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi