Enerji verimliliği TSKB’nin önceliği olacak

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Fevzi Onat açıklamada bulundu

24 Şubat 2012

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Fevzi Onat bir basın toplantısı ile TSKB’nin 2011 yılına ait finansal sonuçlarını değerlendirerek 2012 hedefleri hakkında bilgi verdi.

Fevzi Onat açıklamasında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Alman Sanayileşme Fonu (KfW), IFC, AFD ve EBRD gibi uluslar üstü kuruluşların desteğiyle finansman sağlamaya devam ettiklerini kaydederken şunları ifade etti;

ˊˊ2011 yılında 660 milyon dolarlık yeni kaynak anlaşmasına imza attık. 2012 yılında devam eden projelerdeki mevcut taahhütlerimiz kapsamında kredi kullandırmaya ve enerji verimliliği projeleri başta olmak üzere hedef sektörlerde yeni projeleri incelemeye devam edeceğiz. 2012 yılı için tüm sektörlerde yeni kredi kullandırım tutarımızın 1,3 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruzˊˊ

Enerji yatırımlarının Türkiye için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Fevzi Onat sözlerini şu şekilde sürdürdü;

”TSKB olarak son 9 yıldır yenilenebilir enerji projelerine önemli ölçüde kaynak aktardık. 2011 yıl sonu itibariyle toplam kurulu gücü 3.319 MW olan 93 adet yenilenebilir enerji projesi tarafımızca finanse edilmiş durumda. Bu projeler Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücünün yüzde 17’sine karşılık gelmektedir. Söz konusu 93 projenin 50’sinde yatırımlar tamamlandı ve elektrik üretimi devam ediyor. Türkiye enerji yoğunluğu yüksek bir ülke. Ülkemizde aynı değerde milli gelir elde etmek için OECD ortalamasının yüzde 50 fazlası, Japonya’nın ise 3 misli enerji tüketiyoruz. Enerji verimliliği alanında yapılacak yatırımlar gerek cari açığın gerekse sanayi sektörlerinin sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından büyük önem arz etmekte. TSKB olarak, 2008 yılından itibaren 50’den fazla ‘Enerji Verimliliği’ projesini değerlendirdik. 2011 yılı sonu itibariyle de 21’inin finansmanını sağladık. 2012 yılı içinde enerji verimliliği alanında kredi kullandırmaya hız kesmeden devam edeceğiz.”

TSKB Genel Müdürü basın toplantısında 2011 yılında TSKB’nin, solo bazda vergi öncesi karının yıllık bazda yüzde 18,3 artışla 317,7 milyon TL, net dönem karının ise yüzde 20,7 artışla 255,3 milyon TL olarak gerçekleştiği ifade etti.

2011’de TSKB’nin toplam kredilerindeki artışın TL bazında yüzde 32,1 oranında gerçekleşerek kredi toplamının 6,4 milyar TL seviyesine, net faiz gelirlerinin ise yıllık bazda yüzde 22,4 artarak 364,3 milyon TL’ye ulaştığı yine Fevzi Onat tarafından açıklanan bilgiler arasındaydı.