Enerji Verimliliği Stratejisi Yürürlükte

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

27 Şubat 2012

Türkiye’nin 2012 – 2023 yılları arasındaki enerji verimliliği alanındaki stratejisini ortaya koyan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” Yüksek Planlama Kurulunca kabul edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefleniyor.

Düzenlemede yer alan stratejik amaçlar şu şekilde;

– Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak

– Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak

– Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak

– Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak, enerji  kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak

– Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, kara, deniz ve demir yollarında toplu taşıma payını artırmak ve şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatını önlemek

– Kamu kesiminde enerjiyi etkin ve verimli kullanmak

– Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek, ileri teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak, kamu dışında finansman ortamları oluşturmak

– Düzenleme metninin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.