Enerji verimliliği mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılacak

Mevzuata enerji depolamadan, atık ısının kullanılmasına kadar farklı uygulamalar eklenecek

16 Şubat 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemeyi görüşe açtı.[1]

25 Şubat 2022, Cuma gününe kadar kamuoyu görüşüne açık olacak düzenleme enerji verimliliği uygulamaları ve kamu destekleri alanında önemli değişiklikler getiriyor.

Düzenleme ile yönetmeliğin kapsadığı konular arasında enerji depolama ve yenilenebilir kaynaklı ısı projeleri gibi teknolojiler de eklenecek.

Şimdiye kadar yalnızca endüstriyel işletmelere sağlanan Verimlilik Artırıcı Proje destekleri de bina, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere de uygulanabilecek şekilde genişletilecek.

Enerji Verimliliği Yarışmaları düzenlenecek

Bununla birlikte bakanlık verimlilik artırıcı projelerden sağlanacak enerji veya karbondioksit tasarruflarının maliyet etkinlik değeri doğrultusunda satın alınmasına dayalı olarak geliştirilecek Enerji Verimliliği Yarışmaları düzenleyebilecek.

Düzenleme kamu kurum ve kuruluşlarına enerji verimliliği uygulamalarına yönelik de yeni sorumluluk getiriyor.

Yapılan değişiklikler sonrası kamu kurumları ile enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan bakanlıkların taşra teşkilatlarında, belediyelerde ve üniversitelerde ve kuruluşlarında enerji yönetim birimleri kurulacak. Ayrıca enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlük kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonu için valilikler bünyesinde enerji yönetim birimi oluşturulacak.

Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari binalar, hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmaları da zorunlu olacak.

Termik santrallerinin atık ısıları değerlendirilecek

Düzenlemenin getirdiği diğer bir yenilik ise termik santrallerin atık ısılarının değerlendirilmesi olacak.

Buna göre kurulu gücü 20 MW ve üzerine olan termik santrallerin atık ısıları öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı olmak üzere sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde değerlendirilmesi için enerji etütleri hazırlanacak ve takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilecek.

 


[1] Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Görüşe Açılmıştır