Enerji verimliliği mevzuatında değişiklik yapıldı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

16 Mart 2020

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [1] 14 Mart 2020, Cumartesi tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan düzenleme ile 27 Ekim 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemenin altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ek-1’de” ibareleri “Ek-2’de” olarak değiştirildi.

Bununla birlikte aynı Yönetmeliğin [2] Ek-1, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’i de yürürlükten kaldırıldı.

 


[1] “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik