Enerji verimliliği hizmetleri için tebliğ yayınlandı

ETKB enerji verimliliği hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik tebliğ yayınladı

30 Temmuz 2012

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği alanında eğitim, danışmanlık, yönetim gibi hizmetler verebilecek firma, kurum ya da kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetlerin çerçevesini belirleyen bir tebliğ yayınladı.

“Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ” başlıklı düzenlemeye göre Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası ile üniversiteler ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin enerji verimliliğiyle ilgili eğitim, etüt, proje ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yetkilendirilebilecek.

Tebliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.