Enerji verimliliği destekleri artırıldı

Verimlilik artırıcı ve enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik projelerin desteği artırıldı

15 Mart 2019

Resmi Gazete’nin 14 Mart 2019 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile verimlilik artırıcı projeler ile enerji yoğunluluğunun azaltılmasına yönelik yapılan gönüllü anlaşmalara yönelik destekler artırıldı.

Düzenleme ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının a ve b bentlerinin alt bentlerinde değişiklik yapıldı.

Değişiklikler ile verimlilik artırıcı proje bedellerindeki destek aralığı  1 ila 5 milyon TL arasına, destek oranı ise %20’den %30’a yükseltildi.

Aynı zamanda enerji yoğunluğu azaltılmasına yönelik destek bedeli 200 bin TL’den 1 milyon TL’ye, destek olunacak enerji gideri oranı ise %20’den %30’a yükseltildi.