Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Yönetmelikteki tanım ve kurum ibarelerinde değişiklik yapıldı

27 Aralık 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Düzenleme ile ilgili yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinden Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu ifadelerinin bulunduğu bentler çıkarıldı, ı bendi olarak ‘‘Başkanlık: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını” ibaresi eklendi.

Denetim başlıklı 5’inci maddedeki “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirildi.

Ayrıca yönetmelikteki “Genel Müdürlük” ibareleri “Başkanlık” , “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Başkanlıkça” olarak değiştirildi.

Düzenlemeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.