Enerji ve Çevre Komisyonları çalışmaya devam edecek

Komisyonlar TBMM tatili süresince çalışmaya devam edecek

24 Temmuz 2020

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Çevre Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatil ve ara verme dönemlerinde çalışmaya devam edecek.

İlgili kararlar Resmî Gazete’nin 24 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayınlandı. [1] [2]

 


[1] 1255 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

[2] 1259 Çevre Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar