Enerji Tarımı Araştırmaları Merkezi Kuruldu

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan merkez faaliyete geçti

1 Şubat 2012

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) bünyesinde kurduğu Enerji Tarımı Araştırmaları Merkezi (ETAM) faaliyete geçti.

Merkezde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için yenilebilir tarımsal kaynaklardan biyodizel, biyoetonol, biyogaz, biyomas gibi enerji kaynakları üretilecek. Merkezde yapılacak bilimsel çalışmalar ile biyoyakıtların Türkiye için potansiyeli ve ülke politikalarının belirlenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Konu hakkında açıklama yapan KTAE Müdürü Dr. Hasan Özcan şunları söyledi;

“EPDK’nın son yıllarda yasal düzenlemelerle benzin ve mazota kademeli olarak 2013 yılından itibaren her yıl artan oranlarda yerli tarım ürünlerinden üretilen biyoyakıt harmanlanma zorunluluğunun getirildiği ortadadır. Ülke olarak alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz ve bu konularda temel araştırmalar yürütmemiz ihtiyacı doğmuştur. Bu merkezde doğrudan gıda olarak kullanılan ham maddeler yerine ikincil ürün olarak bilinen ağaç kabuğu, yaprak, sap, talaş, odunsu ve karbonlu maddeler içeren organik Kaynaklar ve yosunlardan biyoyakıt elde edilmesi için ikinci kuşak biyoyakıt teknolojilerinin geliştireceği üretim teknolojileri esas alınacak olup, yenilebilir tarımsal kaynaklardan biyoyakıt üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.”