Enerji Sektörü Temsilcileri Bir Araya Geliyor

EurActiv Türkiye 9 Kasım 2010 Salı günü GE Energy ve Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) ortaklığıyla bir “Enerji Çalıştayı” gerçekleştirecek. Toplantıda yenilenebilir enerji alanındaki AR-GE çalışmaları ve bölgesel yönetimlerin rolü başta olmak üzere birçok konu sektör temsilcileri tarafından masaya yatırılacak.

6 Kasım 2010

“Bölgesel Kalkınma için Enerji Alanında AR-GE Politikalarının Yaygınlaştırılmasında Türkiye’nin Rolü” ana temalı çalıştayda GE Energy Türkiye Genel Müdürü Mete Maltepe, GE Energy Services Türkiye Direktörü Yavuz Aydın, Avrupa Bölgeler Asamblesi Genel Sekreteri Klaus Klipp, Dünya Enerji Kurulu Türkiye Komitesi Başkan Yardımcısı, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Şen, İstanbul Sanayi Odası Enerji Uzmanı Mürşat Özkaya ve Marmara Belediyeler Birliği Danışmanı Halil Ünlü birer sunum gerçekleştirecek.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinden sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek toplantıda masaya yatırılacak temel konular ise şu şekilde:

Türkiye’nin gelişen, dinamik yenilenebilir enerji sektörünün Avrupa enerji politikalarındaki rolü

Türkiye, Avrupa elektrik şebekesine nasıl bağlanabilir?

Türkiye enerji sektöründe AR-GE çalışmalarıTürkiye’de, enerji girişimlerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin rolü

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve AR-GE çalışmalarının Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar nelerdir?

Yenilikçi küçük ve büyük ölçekli işletmelerin, enerji alanında girişimlerde bulunabilmelerini teşvik etmenin yolları