Enerji projelerinin ÇED kriterleri güncellendi

ÇED yönetmeliği ve listeleri güncellendi

29 Temmuz 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde güncelleme yaptı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan güncelleme ile yönetmeliğin ÇED uygulanacak (Ek-1) ve Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak (Ek-2) proje listeleri de değiştirildi.

Yapılan değişiklik ile hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal enerji santrallerine yönelik güç bazlı ayrımlar kaldırıldı.

Rüzgar enerjisi projeleri için Ek-1 listesinde “Türbin sayısı 20 adet ve üzerinde veya kurulu gücü 50 MWm üzerinde olan” ve Ek-2 listesindeki “Türbin sayısı 5 adet ve üzerinde veya kurulu gücü 10 MWm ve üzerinde 50 MWm altında olan” ibareleri kaldırıldı.

Hidroelektrik santralleri için de Ek-1 listesindeki “Kurulu gücü 10 MWm ve üzeri olan” ile Ek-2 listesideki “Kurulu gücü 1-10 MWm olan” ibareleri kaldırıldı.

Jeotermal enerji projeleri için ise Ek-1 listesindeki “Jeotermal kaynağın çıkartılması ve kullanılması, (Isıl kapasitesi 20 MWe ve üzeri)” ile Ek-2 listesindeki “Jeotermal kaynağın çıkartılması ve kullanılması, (Isıl kapasitesi 5 MWe ve üzeri)” ibareleri kaldırıldı.

Ek-2 listesine 39’uncu madde olarak “Jeotermal enerji kaynağın aranması ve/veya çıkartılması” ibaresi eklenerek, jeotermal projeleri diğer maden arama projelerine yönelik maddeden ayrıştırıldı.

Güneş projeleri için elektriksel güç birimleri mekanik güç ile değiştirildi

Güneş enerjisi projeleri için ise Ek-1 listesindeki 10 MWe ibaresi 10 MWm olarak, Ek-2 listesindeki 1 MWe ibaresi de 1 MWm olarak değiştirildi.

İletim hatlarında üst sınır kaldırıldı

154 kV (Kilovolt) ve üzeri gerilimdeki iletim hattı projeleri ile ilgili Ek-1 listesindeki maddedeki “15 km ve üzeri uzunluktaki” ibaresi “15 km ve üzeri sürekli uzunluktaki” olarak değiştirildi.

Aynı tür projeler için Ek-2 listesindeki “5-15 km uzunlukta” ibaresi ise “5 km ve üzeri uzunlukta” ile değiştirildi.

Listelere karbon yakalama projeleri de eklendi

Yönetmelikte yapılan güncelleme ile Ek-1 ve Ek-2 listelerine karbon yakalama projelerine yönelik kriterler de eklendi.

Ek-1 listesine 45’inci ve son sırada “Yıllık olarak 1,5 milyon ton ve üzerinde karbon yakalama ve jeolojik depolanma projeleri,” maddesi eklendi.

Ek-2 listesine ise 54’üncü sırada “Karbon yakalama ve depolama amacıyla CO2’nin boru hatları ile taşınması” maddesi eklendi.

 


[1] Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği