Enerji kanunlarındaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11 Mayıs 2024

29 Ocak 2024 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, 2 Mayıs 2024 tarihinde de TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.[1]

Düzenleme ile yenilenebilir enerji yatırımları alanına yönelik birçok önemli değişiklik yapıldı.

Yüzer santraller için yeni hükümler belirlendi

Kıyı Kanununda yapılan değişiklik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda, imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabileceği hükmü getirildi.[2]

Düzenlemeye göre içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar dışında kalan baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde ön lisans veya lisans sahibi şirketler birden çok kaynaklı santral kurabilecekler. Ayrıca düzenleme ile sulama birlikleri ve belediyeler de aynı alanlarda lisanssız elektrik üretim tesisi kurabileceği hükmü getirildi.

Yarışmalarda Türk Lirası şartı kalktı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun, “Kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılması başlıklı” 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile de yenilenebilir enerji yarışmalarında tavan fiyatın Türk Lirası üzerinden verilmesine ve bu fiyatın yarışma şartnamesi sürecinde güncellenmesine yönelik hüküm kaldırıldı. [3]

Lisanssız tesislerin 10 yıl sonrasındaki durumu belirlendi

Kanunun “YEK Destekleme Mekanizması” başlıklı 6’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile de 10 yıllık destek süresini dolduran lisanssız üretim tesislerinin elektrik piyasasında faaliyet göstermesine yönelik yeni hükümler belirlendi.

2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu tesislerin lisanslı hale geçmesi halinde elektrik satış fiyatları için Piyasa Takas Fiyatı’nın %85’i olarak sınırlama getirilerek, aradaki %15’lik farkın YEK Destekleme Mekanizmasına katkı olarak sunulacağı hükmü getirilmişti.

Bugün yayımlanan düzenleme ile ise tavan fiyat olarak YEK Destekleme Mekanizması kapsamında ödenen tutarı getiriliyor.

Düzenleme ile gelen diğer önemli bir nokta da lisansslı tesis statüsü kazanmak isteyen tesislere EPDK tarafından belirlenecek bir bedel ödeme yükümlülüğü getirilmesi oldu.

Hayata geçmeyen projelere sonlandırma ve tadil hakkı verildi

Elektrik Piyasası Kanununa eklenen 32’inci Geçici Madde ile de lisans başvurularını sonlandırmak, tadil etmek isteyenler ile YEKA yarışmaları soucunda imzalanmış sözleşmelerini iptal etmek tüzel kişilerin bu taleplerini karşılamaya yönelik bir hüküm eklendi.[4]

 


[1] 7501 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[2] 3621 – Kıyı Kanunu (Değişiklikler – 2024-05-11)

[3] 5346 – Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (Değişiklikler – 2024-05-11)

[4] 6446 – Elektrik Piyasası Kanunu (Değişiklikler – 2024-05-11)