Enerji kanunlarında değişiklik öneren teklif TBMM’ye sunuldu

Teklif 6 kanun için 14 maddede değişiklikler içeriyor

29 Ocak 2024

TBMM Genel Başkanlığı’na “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı bir kanun teklifi sunuldu.[1]

Yürürlülük maddeleri hariç 14 maddeden oluşan teklif ile Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda çeşitli değişiklikler önerildi. [2] [3]

Teklifte Kıyı Kanununda yapılacak düzenleme ile içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kanun kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin üzerinde, Enerji Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan ettiği bölgelerde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji santralleri inşa edilmesi öneriliyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda önerilen değişiklik ile de YEKA yarışmalarına ve YEKDEM desteğinden yararlandığı sürenin 10 yılı geçen lisanssız elektrik üretim santrallerine yönelik hükümler öneriliyor.

Teklif Enerji Verimliliği Kanununun, enerji verimliliği projelerinin desteklenmesine ilişkin hükümlerinde ayrıca Elektrik Piyasası Kanununa “Lisans ve önlisanslara ilişkin sonlandırma hakkı” başlıklı bir ek madde içerilmesi gibi değişiklikler de içeriyor.

 


[1] Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

[2] Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (.docx)

[3] Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (.pdf)