Enerji kanunlarında değişiklik öneren teklif komisyonda kabul edildi

Pazartesi sunulan teklif dün komisyonda kabul edildi

2 Şubat 2024

29 Ocak 2024, Pazartesi günü TBMM Genel Başkanlığı’na sunulan “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda dün görüşülerek kabul edildi.

Yürürlülük maddeleri hariç 14 maddeden oluşan teklif, Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklikler içeriyor. 

Düzenlemenin Kıyı Kanununda değişiklik içeren 4’üncü maddesi denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göller üzerinde yenilenebilir enerji kaynak alanları belirlenmesine imkan sağlıyor. [1] [2] [3]

Düzenlemedeki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklikler öneren maddeler ile de YEKA alanlarına dair yarışmalarda TL yerine Döviz bazlı destekleme mekanizmaları kullanılmasına ve YEKDEM’den yararlanma süresi 10 yılı geçmiş olan lisanssız elektrik üretim tesislerinin lisanslı santral olma haklarına yönelik şartlar öneriliyor.

Teklifteki Enerji Verimliliği Kanununa yönelik maddeler de enerji verimliliği desteklerindeki sektörel kısıtlamalar kaldırarak, gerekli şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilerin de desteklerden yararlanmasını sağlıyor.

Düzenleme aynı zamanda Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) için halihazırda 5 milyon TL olan proje bedeli üst sınırını kaldırıyor.

Kanun teklifindeki maddeler hakkında 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar sunulması gereken muhalefet şerhleri, komisyonun 6 Şubat 2024, Salı günkü toplantısında görüşülecek.

 


[1] Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

[2] Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (.docx)

[3] Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (.pdf)