Enerji İsrafının Cezaları Arttı

Enerji Verimliliği Kanunu’na aykırı davranışların cezası arttırıldı.

20 Ocak 2012

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan tebliğ ile 2012 yılında enerji verimliliği kanununa aykırı olarak gerçekleşen davranışlara yönelik cezaların yüzde 10.26 oranında arttırıldığı açıklandı.

Düzenleme işletme, bina ve yöneticilerin ilgili kanuna aykırı davranmaları halinde ödeyecekleri idari para cezalarını 727 lira ile 72 bin 855 lira arasında değişmesini sağlıyor.

İlgili tebliğde şu ifadeler yer aldı;

”5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idarî para cezaları, 5560 sayılı Kanunla değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usûle göre 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit ve ilân edilen 2011 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 10,26 oranında artırılmıştır.”

Tebliğin tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.