Enerji firmaları büyük veri ve yapay zeka için 4 milyar dolar harcadı

Artan yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi öngörülebilirlik ihtiyacını artırıyor

7 Kasım 2017

Enerji sektörü firmalarının gittikçe artan bir şekilde büyük veri ve yapay zeka üzerine çalışan şirketlere yatırım yaptığı açıklandı.

Finansal danışmanlık şirketi BDO tarafından yayınlanan çalışmadaki bilgilere göre, bu alandaki şirketlere yönelik olarak 2017’nin ilk çeyreğinde 500 milyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 3,5 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti.

Bu yatırımların 3 milyar dolarlık bölümünü ise elektrik dağıtım şirketleri gerçekleştirdi.

Çalışmada bu eğilimin ana etkeni olarak yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmeler gösteriliyor.

Çalışmaya göre özellikle rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminin artması yatırımcılar ile birlikte elektrik dağıtım şirketleri ve finans kuruluşları için öngörülebilirliği çok daha önemli hale getiriyor.

Bu nedenle özellikle bu konularda nispeten yavaş olan dağıtım şirketleri, birçok genç ve yenilikçi şirkete yatırım yapıyor veya satın alıyor.

Çalışmada dikkat çekilen bir diğer nokta ise bu alanda start-up düzeyinde birçok firmanın bulunduğu, örneğin AngelList portalında bu şekilde 2.595 firmanın kayıtlı bulunduğu oldu.

Bu tarz firmalar sayesinde de özellikle gerek üretici-tüketici (prosumer) gerek ise elektrik üreticileri için Blockchain tabanlı uygulamaların yagınlaşmakta.

Yapay zeka fosil yakıt tüketimini düşürebilir

Çalışmada yapay zekanın taşıdığı bir diğer potansiyelin ise iklim değişikliği ile mücadele olduğuna dikkat çekiliyor.

Çalışmaya göre yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim öngörüsü konusunda yeterince ilerlenmesi, bu kaynaklara dayalı üretiminin yeterli seviyede gerçekleşebileceği takdirde fosil yakıt tüketiminin kısıtlanmasını mümkün kılabilir. Bu durum da sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayabilir.