Enerji Depolama Sistemleri Derneği kuruldu

Dernek 16 kurucu üye firma ile kuruldu

2 Ocak 2024

Enerji depolama sektöründe faaliyet gösteren 16 firmanın bir araya gelmesi ile Enerji Depolama Sistemleri Derneği kuruldu.

Dernek tarafından yapılan basın açıklamasına göre Türkiye’de “enerji depolama sistemleri” ekosistemini daha da güçlendirmek amacı ile kurulan derneğin başkanlık görevini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır üstlendi.

Derneğin 16 kurucu üyesi de Alfa Solar Enerji, Astor Enerji, Egesa Enerji, Epra Enerji, ERC Sistem, Europower Enerji, Form Elektrik, IBT Solar, Liva Enerji, Naturel Enerji, Partner EGS, Reap Batarya, Redsun Enerji, Sarper Günay Enerji-Win Solar, Schmid-Pekintaş Investments ve SolarAPEX oldu.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, enerji depolama sistemlerini üreten, geliştiren, bu sistemlerin uygulamasını gerçekleştiren, enerji depolama sistemleri konusunda mühendislik hizmeti veren ve yatırım yapan tüm paydaşları aynı çatı altında toplamayı hedeflediklerini kaydetti.

2024’ün ilk yarısında, ilk etapta 3 binin üzerinde istihdam ile enerji depolama ürünlerinde yerli teknoloji ile üretilen ürünleri dünyaya ihraç edecek yeni fabrikaların açılacağına dikkat çeken Bayındır sözlerinin devamında şunları söyledi;

Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’nin enerji depolama sanayisi ile aynı güneş paneli üretimimiz ile olduğu gibi dünyada söz sahibi bir konuma geleceğini öngörüyoruz. Enerji depolama teknolojisinde dünyadaki ilk 5 ülke arasına gireceğiz. Enerji Depolama Sistemleri Derneği, sektörün gelişmesine, sektörel ihtisaslaşmaya ve dolayısıyla ülkenin enerji depolama konusundaki politika ve çalışmalarına doğrudan katkı sunma gayesiyle kurulmuştur. Ülkemizin sürdürülebilir hedefleri ve politikaları çerçevesinde, enerji depolama sistemlerinin kullanımına yönelik stratejilerin belirlenmesi noktasında katılımcı bir vizyon geliştirmek, enerji depolama sistemlerinin üretilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmak ve uluslararası pazarda rekabet edebilen bir sektörün oluşması için çalışmalar yapmak temel amaçlarımız arasındadır.

“Ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz”

Dernek olarak enerji depolama sistemleri alanında yerli sanayinin kurulması yönünde Kamu-STK-Özel-Üniversite işbirliği ile ortak adımlar atarak “ekosistem” oluşturmayı hedeflediklerini de ifade eden EDSİS Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Depolamalı üretim tesisleri ve müstakil elektrik depolama tesisleri kurulumlarının Ulusal Enerji planında 2035 yılı için öngörülen 7,5 GW değerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu projelerin hayata geçmesi enerji arz güvenliği, karbonsuzlaşma ve cari açığın azaltılmasına katkıları açısından ülkemiz için öncelikli. “Enerji Depolama Sistemleri Derneği” fizibilite, piyasa koşulları ve enerji güvenliği dikkate alınarak enerji verimliliği ve yenilenebilir potansiyelden en üst düzeyde yararlanmak amacıyla “Enerji Depolama Sistemleri”nin yerli sanayisinin kurulması yönünde kamu-STK-Özel-Üniversite işbirliği ile ortak adımlar atmak üzere enerji depolamada bir “ekosistem” oluşturmayı hedefliyor. Türkiye enerji depolama sistemleri teknolojilerinin yerli üretimi için gaza basıyor. Bu ekosistem içerisinde üniversiteler, kamu kurumları, araştırma enstitüleri ve özel sektör, iklim değişikliği ve enerji dönüşümü ile kamu-özel iştirakler ve sanayici arasında da köprü görevi kurarak ilgili yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarla işbirliği halinde, AR-GE, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütecek.