Enerji Bakanlığı’nda Yeniden Yapılanma

Enerji Bakanlığı’nın idari yapısında önemli değişiklikler getiren yasal değişiklikle aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Müdürlüğü kuruldu.

4 Kasım 2011

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın idari yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan ve Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayınlanan değişiklikler ile bakanlık bünyesinde Yenilenebilir Enerji Müdürlüğü oluşturuldu.

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın da oluşturulduğu düzenleme ile aynı zamanda Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tamamen kapatılırken, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bağlı kuruluş olarak kapatılıp, bakanlık merkez teşkilatı içinde bir genel müdürlük haline getirildi.

Yeni kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanı Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespitini ve değerlendirmesine yönelik ölçümler yapma, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlama, araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirme, tanıtım ve danışmanlık olacak.

Bakanlıkta yeniden yapılandırılmanın gerektirdiği düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulacak iken, bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.