Enerji Bakanlığı Güneş Enerjisi Yönetmeliği Yayınladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ”Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik” 19 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

20 Haziran 2011

Yönetmelikte güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksamın sahip olması gereken standartlar, test yöntemleri ve güneş enerjisi üretimine yönelik denetim işlemleri belirleniyor.

Yönetmelikte belirlenen düzenlemeler gereğince güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin projelendirilmesinde kristal veya ince film PV modülleri ile odaklamalı PV modüllerinin performans testleri ve tip kabulleri için TS EN 61215, TS EN 61646 ve TS EN 62108 standartları, emniyet testleri için ise TS EN 61730 standardı uygulanacak. CSP sistemlerde ısıl (termal) performans TÜBİTAK tarafından kurulum yerinde yapılacak ve Bakanlığa rapor edilecek.

Elektrik Üretim Miktarı EİE Tarafından Denetlenecek

Yönetmelik ile getirilen bir diğer düzenleme ise güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde veya güneş enerjisi ile birlikte diğer yenilenebilir enerji veya birincil enerji kaynağı kullanan hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim miktarının EİE tarafından denetlenecek olması oldu.

Bu kapsamda, güneş enerjisi kullanan elektrik üretim tesislerinde, verileri elektronik ortamda EİE’nin kontrol merkezine gönderen izleme sistemlerinin bulundurulması şartı aranacak. Buna ilişkin usul ve esaslar EİE tarafından belirlenerek mevcut internet sayfasında yayımlanacak.

EİE, tesisteki yatay düzleme gelen toplam güneş radyasyonu ile güneş panellerinin yüzeyine gelen güneş radyasyonunu; Tesis alanının yerden en fazla 10 metre yüksekliğindeki rüzgâr hızını; İnvertörler ile birlikte güneş panellerinin anlık üretim durumlarını; İnvertör çıkışlarında bulunan ve tesis trafosuna verilen elektrik enerjisini; Diğer yenilenebilir enerji veya birincil enerji kaynağını kullanan tesislerde üretilen elektrik veya ısı enerjisini gösteren gerçek zamanlı ölçüm bilgileri denetleyecek.

Ayrıca, güneş enerjisinden elektrik üreten şirketler her yıl Aralık ayı içerisinde, tesisteki her bir güneş paneli ile tesis bütününün güneş enerjisine dayalı olarak üretebileceği elektrik enerjisi miktarlarını, tesise gelebilecek güneş radyasyonuna ve rüzgar hızına bağlı olarak EİE’ye sunacak.