Enerji Bakanlığı 2020 yılı güncel emisyon faktörü hesaplamasını yayımladı

2020 yılı için ortalama emisyon 0,440 ton CO2-eşd. / MWh oldu

11 Ağustos 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 2020 yılı Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri hesaplamasını yayımladı.[1]

Yapılan hesaplamalara göre, Türkiye genelinde 1 Megavat-saat (MWh) net elektrik üretimi ortalama olarak 0,440 ton CO2-eşd. sera gazı emisyonuna neden oluyor.

Linyit kaynaklı elektrik üretimi MWh başına 1,279 ton CO2-eşd. emisyona yol açarken, ithal kömür kaynaklı üretimdeki emisyon rakamı 0,872 CO2-eşd. , doğal gazda ise 0,376 ton CO2-eşd.oluyor.

 


[1] Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri